u

Wat doet TriageManager?

TriageManager is een tool die arbodienstverleners helpt bij de implementatie van taakdelegatie. Met onze expertise helpen wij jou om dat proces zowel juridisch als vakinhoudelijk goed te begeleiden en te verankeren.

Een professionele implementatie van taakdelegatie kent waarborgen die voorkomen dat relevante informatie wordt gemist. Als superviserend bedrijfsarts ben je altijd bezorgd dat er door een taakgedelegeerde zaken over het hoofd worden gezien die van wezenlijke invloed zijn op jouw uit te brengen advies.

Taakdelegatie binnen eerste 6 weken van het verzuim vereist daarom een grondige inventarisatie van redenen en achtergronden. Deze inventarisatie moet er onder meer toe leiden dat er een steekhoudend beeld ontstaat over de mogelijkheid of onmogelijkheid tot werken.

De casemanager taakdelegatie moet daartoe uit het gesprek zich een beeld vormen van de  functie van de betrokkene en de arbeidskundige belasting van die functie. Dat is eigenlijk best een moeilijk proces en vereist veel ervaring.

Hoe borg je dat het advies waar een praktijkondersteuner aan heeft gewerkt juist en volledig is? Het antwoord: Triagemanager.

 

Bekijk hoe het werkt!

l

Persoonlijk webinar aanvragen

TrackTriagemanager is een geïntegreerd onderdeel van TrackVerzuim, maar kan daarnaast ook worden ingezet als een stand-alone tool naast uw huidige verzuimsysteem. In 45 minuten via een persoonlijk webinar praten we samen verder en beantwoord ik al uw vragen!

TriageManager bestaat uit:

PIM functiescanner

‘PIM’ staat voor Praten In Mogelijkheden. Deze database bevat gedetailleerde informatie van alle functies in Nederland. De database geeft inzicht in de taken die bij een specifieke functie horen en – nog belangrijker- de belasting die bij die functie hoort.

Lees meer

Flexibele vragenlijsten

TriageManager bestaat uit een makkelijk invul-formulier. Een formulier dat helpt om informatie over ziekte, de arbeidsrelatie, re-integratie belemmerende factoren en het dagverhaal in kaart te brengen.

Lees meer

~

Juridische borging

Taakdelegatie verlangt niet alleen dat de bedrijfsarts een duidelijke opdracht verstrekt, voldoende  aanwijzingen geeft en een adequate inschatting van de bekwaamheid van de gedelegeerde maakt, maar ook dat hij op een professionele wijze toezicht houdt en indicaties schept voor tussenkomst en de informatievoorziening tussen hem en de taakgedelegeerde. Al deze afspraken moeten in een taakdelegatie-overeenkomst worden vastgelegd.

Lees meer

IRIS

Hoe weet je welke ziekmelding langer dan 6 weken gaat duren? IRIS inventariseert de achtergronden van verzuim én berekent de kans dat een ziekmelding langer dan 6 weken gaat duren!

Lees meer