PIM Functiescanner

De PIM functiescanner is een bibliotheek die informatie bevat van ieder beroep in Nederland. Van ieder beroep is een arbeidskundige analyse gemaakt en de kenmerkende functiebelasting is in FML termen in kaart gebracht. Het systeem vertaald de geïnventariseerde beperkingen naar benutbare mogelijkheden.

u

Welke taken kunnen nog wél?

Het systeem berekent welke werkzaamheden uit het takenpakket invloed ondervinden van de beperkingen en codeert deze in groene, oranje en rode taken.

Voor de casemanager

Als casemanager taakdelegatie moet je uit het gesprek met de verzuimende medewerker je een beeld vormen van de  functie van de betrokkene en de arbeidskundige belasting van die functie. Dat is eigenlijk best een moeilijk proces en vereist veel ervaring.

Met behulp van de functiescanner krijg je direct inzicht in het takenpakket van de specifieke functie van de betrokkene. Hierdoor ben je direct een volwaardige gesprekspartner, je weet waar je over praat! Daarnaast matched de functiescanner de beperkingen van de werknemer met de belasting van zijn functie.

N

Voor de bedrijfsarts

Als superviserend bedrijfsarts ben je altijd bezorgd dat er door een taakgedelegeerde zaken over het hoofd worden gezien die van wezenlijke invloed zijn op jouw uit te brengen advies. Als arts maakt u de beoordeling of een werknemer als gevolg van ziekte ongeschikt is voor het eigen werk. Als het om ziekte gaat, dan bent u de deskundige. Maar daarmee beschik je als arts over een informatiebron, die de taakgedelegeerde mist. Namelijk: alle informatie over de ziekte.

Met de functiescanner heeft de casemanager nu met één druk op de knop een compleet beeld van de functiebelasting waardoor relevante beperkingen adequaat kunnen worden uitgevraagd.

De inventarisatie van beperkingen wordt gestuurd door de kenmerkende functiebelasting die uit de bibliotheek wordt geput. De uitkomst van de complete inventarisatie wordt daardoor veel betrouwbaarder. Deze uitkomst kan tezamen met de overige ingewonnen informatie met jou als verantwoordelijke bedrijfsarts worden besproken.

“PIM staat voor ‘Praten In Mogelijkheden’. Maar ik zou zeggen: ‘Prachtig Instrument om te Meten’! Meten is weten. De mogelijkheden tot werken worden door PIM op een zeer nauwkeurige wijze geanalyseerd. Aan de hand van PIM kan ik werknemers en werkgevers goed uitleggen en beargumenteren waarom je bepaalde taken juist moet vermijden! En ook waarom je dan andere aangepaste werkzaamheden juist wel beter kan uitvoeren! PIM voorkomt oeverloze discussies.”

Jacco van den Berg

Westland Arbo