N

Juridische borging

Essentieel voor taakdelegatie is dat de superviserende bedrijfsarts toezicht moet houden op de uitvoering van de gedelegeerde taken. Hij moet er op toezien dat:

  • de gedelegeerde het ‘goed’ doet / wat is de kwaliteit van het werk?
  • dat de gedelegeerde binnen de afgesproken kaders blijft. Komt de gedelegeerde alle afspraken met hem na, bijvoorbeeld voor overdracht van een casus?
  • beoordelen dat (STECR) richtlijnen en protocollen in acht worden genomen.

Menig bedrijfsarts zal nu denken: ‘Als ik daar allemaal toezicht op moet houden, dan kan ik het net zo goed allemaal zelf doen!’ Ons punt is, dat TriageManager deze borging verzorgt. TriageManager schept de kaders, stuurt de vragen die de ondersteuner stelt en bewaakt geautomatiseerd de afspraken en de richtlijnen.

Tuchtrecht

En dat is heel belangrijk. Een bedrijfsarts is alleen dan tuchtrechtelijk aansprakelijk voor het handelen van een gedelegeerde indien de arts een persoonlijk verwijt gemaakt kan worden. Als er goede afspraken liggen en het toezicht daarop deugt, dan vervalt die tuchtrechtelijke aansprakelijkheid! TriageManager borgt dat.