b

Flexibele vragenlijst

Taakdelegatie binnen de eerste 6 weken van het verzuim vereist een grondige inventarisatie van redenen en achtergronden. Naast informatie over ziekte of aandoening zelf moet je denken aan de kwaliteit van de arbeidsrelatie, re-integratie belemmerende factoren en het dagverhaal. Deze inventarisatie moet er onder meer toe leiden dat er een steekhoudend beeld ontstaat over de mogelijkheid of onmogelijkheid tot werken.

TriageManager bestaat uit een makkelijk invul-formulier. Een formulier dat helpt dit soort informatie allemaal in kaart te brengen.

 

Alle informatie wordt opgeslagen in het systeem en gebruikt om andere – wettelijk verplichte – formulieren geautomatiseerd aan te maken.

Z

Voordelen

  • De vragenlijsten zijn configureerbaar. Zo houd je als bedrijfsarts grip!
  • TriageManager is een verzuimvolgsysteem. Het systeem ‘onthoudt’ alle informatie. hierdoor worden de ontwikkelingen in het verzuim gemakkelijk inzichtelijk!